Vẽ toán trong văn bản

thuyqn

thuyqn

Bạn nhấp vào dòng "Vẽ toán trong văn bản Word"
Tải về giải nén và cài đặt. Phần mềm này thao tác dễ dàng nhiều công cụ: vẽ tâm điểm vẽ hình vuông tròn elip đường cong qua 3 điểm (Parapol Hyperpol...)Tô màu lưu hình dưới các định dạng gif png bmp...Có thể hiệu chỉnh dễ dàng.
Chúc thành công!
ĐTT

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '16125' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.156.85.167' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'16125','72mic882fu96h6bllefccrhor3','0','Guest','0','54.156.85.167','2018-08-14 15:19:59','/a197722/ve-toan-trong-van-ban.html')