Thơ cho con

 

                      ... ngày... tháng ... năm ...

                           Con thân yêu!

Ba đã đọc một số chuyện của người xưa sử sách ghi lại bàn về cái tài của một người chỉ huy (xưa là một tướng) ba thấy thật giá trị giờ tâm sự với con nếu được cũng giúp cho con một ít vốn kiến thức và kinh nghiệm của những bậc tiền bối đã để lại cho thế hệ sau con nhé.

Cái đạo của một người làm chỉ huy là phải có được:"Năm tài" và phải tránh đi được "Mười lỗi".

Năm cái tài đó là : Trí Nhân Tín Dũng Trung.

- Trí là biết cẩn thận.

- Nhân là biết thương người.

- Tín là giữ đúng hẹn.

- Dũng là không ai dám phạm.

- Trung là không ăn ở hai lòng.

Còn mười điều lỗi ấy là:

- Một là ỷ lại vào cái dũng coi thường bản thân của mình.

- Hai là nóng nảy khi gặp việc gấp thiếu đi cái cẩn thận.

- Ba là thấy lợi trước mắt mà ham.

- Bốn là vì lòng quá nhân từ mà không dám giết người
- Năm là ỷ lại vào sức mình không biết lo xa.

- Sáu là cả tin mà không phòng bị.

- Bảy là không chịu lắng nghe  ý  mọi người xung quanh.

- Tám là việc đáng làm gấp mà do dự.

- Chín là thiên vị thiếu công bằng.

- Mười là lười biếng chỉ muốn sai người.

Con thân yêu!
Nếu đã là một người chỉ huy mà có đủ "năm tài" và tránh được "mười lỗi" ấy tất là thì mới thật là người chỉ huy giỏi; đừng để những cái cá tánh bất lợi như : tự đắc tự mãn khoe khoang kiêu ngạo nó ngự trị sẽ làm hỏng đi mất. Phải lấy Nhân mà dùng lấy Lễ mà dạy mà nhắc nhở lấy Dũng mà khiến lấy Tín mà thờ; mới là cái đạo ấy vậy.

Ba thấy điều ấy muôn thuở vẫn có một giá trị nhất định tâm sự với con. Hy vọng còn một chút gì đó hợp với cái cuộc đời hôm nay để con lấy đó mà dùng.

Chúc con vui khỏe.

                                         Ba

ngocban

Gởi Thanh Thủy

Cảm ơn Thủy đã ghé thăm chúc Thủy an vui
ĐNB

thuyqn

thuyqn

Thủy sang thăm anh Bân đây chúc anh luôn vui vẻ khỏe mạnh và may mắn!
Em Thủy

ngocban

Gởi Minh Quang

Cảm ơn Quang ghé nhà chúc vui

Nguyễn Minh Quang

Ngọc Bân

Cuối tuần vào thăm Ngọc Bân ! Chúc vui vẻ và hạnh phúc !