THƠ BÙI GIÁNG

 

Bùi Giáng

         Lời Sơn nữ      

          

Gánh than lên bán chợ Trời

Thiên Thần xúm hỏi: Em người ở đâu?

Thưa rằng: Em ở rất lâu

Trần gian dưới đó dãi dầu liên miên

Bảo rằng: chưa rõ tuổi tên?

Thưa rằng: tên tuổi là Em đây rồi

Nghĩa là Sơn Nữ đó thôi

Hỏi rằng: sao chẳng thấy môi em cười?

Thưa rằng: cười gượng không vui

Nên đành mím miệng một đời cho qua

Hỏi rằng: dưới đó bông hoa

Nở vào mùa Hạ hay là mùa Xuân?

Thưa rằng: cái đó em quên

Vì chưng lo đốt than nên không nhìn

Hỏi rằng: một chút của tin

Muốn trao em giữ em xin thứ gì?

Thưa rằng: em chẳng biết chi

Hỏi rằng: em thích xiêm y không nào?

Thưa rằng: dày mỏng ra sao?

Bảo rằng: toàn gấm lụa đào nhung hoa

Thưa rằng: chẳng hợp màu da

Toàn thân như hột chà là em đen

Bảo rằng: hãy tắm suối tiên

Một giờ sau em sẽ đổi đen ra hồng

Thưa rằng: em có tấm chồng

Yêu màu da cũ kiếu ông em về.
                        Sưu tầm

ngocban

Gởi Thanh Thủy

Thủy đến thăm anh đọc bài thơ LỜI SƠN NỮ của Bùi Giáng thật hay!
Chúc anh Chủ Nhật vui nhé!
ĐTT
---------------------
Cảm ơn Thủy nhiều. Chúc an vui

thuyqn

thuyqn

Thủy đến thăm anh đọc bài thơ LỜI SƠN NỮ của Bùi Giáng thật hay!
Chúc anh Chủ Nhật vui nhé!
ĐTT

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '16125' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.166.141.69' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'16125','otrs0e2o0j352mn5fa5hpgqun5','0','Guest','0','54.166.141.69','2018-09-21 13:39:01','/a224946/tho-bui-giang.html')