Đàn Tranh (Thập lục)-Đàn Tam thập lục

By Đoàn Ngọc Bân

       
       Đàn Thập lục                        Đàn Tam thập lục
                                      

More...

HAPPY NEW YEAR

By Đoàn Ngọc Bân

More...

Đoàn Ngọc Bân

By Đoàn Ngọc Bân

Ngọc Bân xin chào quý bạn bè thân hữu gần xa mình mới tạo nhà mới còn cần nhiều sự giúp đỡ của các bạn !
Chúc Đại gia đình BLOGER "VNWEBLOGS" vui vẻ an lành và nhiều thành công!
ĐNB

More...

Chúc mừng bạn!

By Đoàn Ngọc Bân

Nếu bạn có thể đọc được bài viết này có nghĩa là quá trình đăng ký đã thành công và bạn đã có thể bắt đầu blogging

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '16125' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.166.141.69' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'16125','3pf511n831va1es8r1ibk4fgp6','0','Guest','0','54.166.141.69','2018-09-21 12:30:44','/ac28305/chung.html')