NGỌC XÁ LỢI

By Đoàn Ngọc Bân

Ngọc Xá Lợi          

Thân xác con người dù nam hay nữ lớn hoặc nhỏ lúc quá vãng sau khi thiêu xong đều để lại xương và răng không nhiều thì ít. Nhưng đó chỉ là xương thông thường mà không đổi màu chỉ một màu trắng chứ không có màu sắc nào khác. Riêng về ngọc xá lợi chỉ có người tu giữ giới nghiêm tịnh mới có mà qua đó trong Kinh Tạng thường nhắc đến xá lợi xương răng và xá lợi ngọc của Phật là phần di thể của Ngài sau khi trà tỳ còn lại. Nói một cách khác Ngọc xá lợi là thành quả của những năm tháng tu hành giữ giới luật nghiêm minh và công năng tu tập thiền quán cao thâm của những bậc tu hành. Xá lợi có thể chia thành hai loại:

- Thân xá lợi và
- Pháp xá lợi.

A- Thân Xá Lợi:

Là những gì liên quan đến đồ dùng pháp khí hoặc nhục thân của Phật Bồ Tát A La Hán hoặc các vị cao tăng đại đức chứng đạo. Trong Kinh Tạng có nhắc đến Xá Lợi khi nói về những phần như tóc móng tay răng xương và ngọc xá lợi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kinh Đại Bát Niết Bàn diễn tả rằng Đức Phật đã lưu rất nhiều xá lợi gồm có:
- Răng & Xương xá lợi
- Ngọc xá lợi
- Toàn thân xá lợi

1- Răng & Xương Xá Lợi:
Như đã đề cập răng và xương là hai phần rắn chắc nhất của cơ thể còn lại sau khi trà tỳ. Trong số các xá lợi xá lợi răng đặc biệt là đôi răng nanh được xem là quý giá nhất đẹp nhất và sáng nhất. Cũng theo Kinh Đại Bát Niết Bàn ghi lại Vua Trời Đế Thích cầu thỉnh Đức Phật trước khi nhật diệt khi nào nhật lưu xá lợi xin cho Ngài một chiếc răng nanh sau khi lễ trà tỳ để ông ta đem về thờ tại điện phạm thiên.
 
Liên quan đến việc tôn thờ xá lợi tại Tích Lan có một ngôi tháp nổi tiếng nhất hiện nay đang thờ xá lợi răng không phải răng thường mà là răng nanh của Đức Phật do hoàng tử Mahinda con của Vua A Dục đem tặng. Xá lợi răng nầy hiện nay được coi là quốc bảo của Tích Lan. Do vậy mà ngày xưa là các vị vua và ngày nay là các vị Tổng Thống của Tích Lan mỗi lần nhậm chức đều phải đến lễ Xá Lợi Răng nầy.  
Bên cạnh Tích Lan tại Trung Quốc ở Bắc Kinh Chùa Linh Quang cũng có thờ Xá Lợi Răng của Phật gọi là Nha Xá Lợi hiện nay được xem là quốc bảo và ở Huyện Bảo Kê thuộc ngoài thành thành phố Bảo Kê cách thành phố Tây An tức là Trường An khoảng 300km Chùa Pháp Môn có thờ xá lợi xương đốt lóng tay của Đức Phật gọi là Ngọc Chỉ Xá Lợi. Tất cả các ngôi Chùa ở Trung Quốc chỉ có Chùa Linh Quang và Chùa Pháp Môn có xá lợi xương răng và đốt lóng tay của Đức Phật còn các ngôi Chùa khác thì thờ ngọc xá lợi.


2- Ngọc Xá Lợi:

Ngọc Xá Lợi là phần tủy kết tinh lại thành những viên ngọc có hình thể tròn và cứng hình dạng lớn nhỏ khác nhau. Có viên lớn như hạt bắp có viên lớn như hạt đậu có viên như hạt mè hạt cát ... Ngọc xá lợi có nhiều màu sắc và sáng đục khác nhau. Thông thường xá lợi có từ ba đến năm màu chính đó là:
- Trắng đỏ hồng xanh và vàng
Trong các màu có thứ trong như thủy tinh có thứ trắng ngà như hạt gạo có thứ phát ra ánh sáng nhẹ nhàng như pha lê cũng có thứ màu sắc tươi nhuận như san hô ... Cũng liên quan đến việc tôn thờ xá lợi trong kinh Đại Bát Niết Bàn cũng diễn tả rằng:
- Sau khi lễ trà tỳ Xá Lợi của Đức Phật được chia làm tám phần cho đại diện tám nước đem về thờ tại tám bảo tháp tại kinh đô của tám nước.
Sử ghi rằng sau đó trên hai trăm năm sau khi đức Phật nhập niết bàn hoàng đế A Dục thống nhất toàn cõi Ấn Độ và trở thành vị vua phật tử hộ đạo vì muốn làm lợi ích và truyền bá chánh pháp rộng rãi nên Vua A Dục đã ra lệnh gom tất cả Xá Lợi của Phật đã được thờ tại tám quốc gia trước đây lại và chia thành 84 000 phần tôn thờ trong 84 000 ngôi tháp báu nhỏ và ban bố đi khắp các nơi trong và ngoài nước Ấn Độ. Trong số những tháp được vua A Dục gởi đi có ba tháp hiện thờ tại Trung Quốc đó là:
- Bạch Tháp ở Ngũ Đài Sơn tỉnh Sơn Tây
- Một ngôi tháp tại Chùa A Dục Vương thuộc Ninh Ba tỉnh Triết Giang.
- Tháp còn lại thờ tại Chùa Lục Dung tỉnh Quảng Châu.
Tương truyền ngọc xá lợi của Phật có thể biến hoá từ ít thành nhiều từ nhỏ thành lớn từ đục thành trong và toả sáng hào quang. Sự biến hóa kỳ diệu nầy phải do tâm chí thành lễ bái của người có tâm đạo. Tuy nhiên nếu thờ mà không chuyên tâm lễ bái thì xá lợi sẽ biến mất. Có lẽ đây là lý do giải thích tại sao các nước Phật Giáo Nam Tông có xá lợi nhiều như:
- Tích Lan Thái Lan Lào Miến Điện ...
Đặc biệt là Miến điện có đến 10 000 bảo tháp thờ ngọc xá lợi. 
Như đã đề cập xá lợi răng và xương của Phật còn lại rất ít vì không biến hóa ít thành nhiều do vậy bảp tháp thờ răng và xương rất hiếm. Riêng tháp thờ ngọc xá lợi thì rất nhiều. Tại Việt Nam Phật Giáo Việt Nam trước năm 1975 chỉ có một số chùa thờ xá lợi Phật điển hình là Chùa Xá Lợi tại Sài Gòn. Viên ngọc Xá lợi thờ tại Chùa Xá Lợi Sài Gòn do Giáo Hội Phật Giáo Tích Lan cúng dường vào đầu năm 1960. Tuy nhiên sau năm 1975 cho đến ngày nay có lẽ tại Việt Nam cũng có khá nhiều chùa có xá lợi Phật.


3- Toàn Thân Xá Lợi:

Nói về toàn thân xá lợi là chỉ cho nhục thân bất hoại hoặc chân thân bất hoại của các vị cao tăng đắc đạo để lại. Theo các nhà Phật Học Trung Hoa giải thích rằng nhục thân của các vị tăng được hoả táng thì sẽ để lại xá lợi răng xương và ngọc. Lọai xá lợi nầy gọi là Toái Thân Xá Lợi. Toái nghĩa là vở từng mảnh nhỏ chỉ cho răng rời từng chiếc xương vở từng mảnh và tủy kết thành từng viên nhỏ. Còn nếu các vị cao tăng sau khi mất để lại nhục thân bất hoại thì gọi là Toàn Thân Xá Lợi vì hình hài không hư nát và giữ được với thời gian. Tuy thế nhục thân bất hoại của một số vị bị nhỏ theo thời gian.
Thân bất hoại của cá vị thiền sư đôi lúc được giát vàng lá hoặc tô một lớp dầu sơn mài đặc biệt ở bên ngoài. Theo Cao Tăng Truyện thì khi mới viên tịch thân thể các vị Thánh Tăng nầy tỏa ra hương thơm đặc biệt lâu ngày mới tan. Nhục thân nầy không bị thối nát theo thời gian đây là nét đặc thù của Phật Giáo Trung Hoa và Việt Nam.

a- Tại Trung Quốc
Tại Trung Quốc hiện nay có trên 10 nhục thân bất hoại của các vị thánh tăng trong số đó tiêu biểu như là:
- Lục Tổ Huệ Năng
- Thiền Sư Đan Điền
- Thiền Sư Hám Sơn ...

b- Tại Việt Nam
Tại Việt Nam cũng có các vị thiền sư để lại nhục thân bất hoại như Ngài:
- Chuyết Công Thiền Sư là người Trung Hoa là vị tổ truyền thừa phái Lâm Tế ở đàng ngoài và nhục thân của Ngài thờ tại Chùa Phật Tích Bắc Ninh.
- Ngài Đạo Chân(Vũ Khắc Minh)
- Ngài Đạo Tâm(Vũ Khắc Trường)
Hai vị thiền sư nầy vốn là hai thầy trò mà cũng là hai chú cháu để lại hai nhục thân bất hoại tại Chùa Thành Đạo mà người Điạ phương gọi là Chùa Đậu ở huyện Thường Tích cách Hà Nội 23 Km.

B- Pháp Xá Lợi


1- Tâm Đại Nguyện Xá Lợi:
Ngoài hai loại xá lợi toái thân xá lợi và nhục thân xá lợi còn có một loại xá lợi đặc thù khác tạm gọi là: Tâm Đại Nguyện Xá Lợi. Loại xá lợi nầy là một bộ phận trong thể của các vị thánh tăng để lại làm chứng cho lời đại nguyện của các ngài. Loại xá lợi nầy hiện có tại Việt Nam mà qua đó trái tim bất diệt của Hòa Thượng Quảng Đức là một thí dụ cụ thể. Tại Trung Quốc cũng có Ngài Cưu Ma La Thập Thánh Tăng(344-413) dịch giả hàng đầu đã để lại cho đời xá lợi lưỡi để chứng minh lời dịch của Ngài là chơn thật.

2- Thơ Văn Xá Lợi:
Một đặc thù khác của Pháp Xá Lợi là nhiều vị thiền sư không để lại nhục thân bất hoại vì xác thân của ngài nhập tháp. Khi đã nhập tháp có nghĩa là không trà tỳ mà đã không trà tỳ thì không để lại Toái Thân Xá Lợi. Đối với thiền tôn các nhà nghiên cứu học Phật giải thích rằng các bài thơ chứng đạo thị tịch hoặc các hiện tượng lạ trước khi vị tăng hoặc ni qua đời là bằng chứng cho thành quả tu hành mà qua đó bài thơ thị tịch của Mãn Giác Thiền Sư là một thí dụ:

- Xuân khứ bách hoa lạc
Xuân đáo bách hoa khai
Sự trục nhãn tiền quá
Lão tùng đầu thượng lai
Mạc vi xuân tàn hoa lạc tận
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.

Dịch là:

- Xuân đã qua thời tiết đổi thay
Trăm hoa tàn úa rụng rơi đầy
Định luật tuần hoàn luân lưu mãi
Rồi lại xuân về trăm hoa khai
Kiếp người ngắn ngủi với thời gian
Trẻ đi già đến thật ngỡ ngàng
Đường tưởng xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua mai nở trước hành lang.

Và của Ngài Vạn Hạnh Thiền Sư

- Thân như điện ảnh hữu hoàn vô
Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô
Nhậm vận thịnh suy vô uý thí
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô

 Nghĩa là:

- Thân như bóng chớp có rồi không
Cây cối xanh tươi Thu nãi nùng
Mặc cuộc thịnh suy đừng sợ hãi
Giống như ngọn cỏ giọt sương Đông.

Như trên là chúng ta đã biết qua những loại và giá trị của xá lợi do vậy có thể nói ai là người có phước duyên mới được nghe và được thấy xá lợi.
                                         Sưu tầm

More...

Thư gởi cho con

By Đoàn Ngọc Bân

                .... ngày ... tháng ... năm ...
                            Con yêu dấu!

Những tự ái tự ti trong mỗi một con người tự nó đã có. Tự hào hay xấu hổ là tự ở chính mình. 
Giờ ba kể cho con nghe chuyện này nhé.

Một cậu bé mang giấy mời họp phụ huynh học sinh đầu năm học về đưa cho mẹ. Điều cậu bé sợ đã thành sự thật mẹ cậu bé đã nhận lời.
Đây là lần đầu tiên giáo viên chủ nhiệm và bạn bè của cậu bé gặp mặt mẹ của mình.
Và cậu rất xấu hổ về vẻ bề ngoài của mẹ mình mặc dù bà cũng là một phụ nữ đẹp duy chỉ có một vết sẹo lớn che gần toàn bộ mặt bên phải của bà. Và cậu bé không bao giờ muốn hỏi mẹ mình là tạo sao bị vết sẹo lớn vậy.
Vào buổi họp mặt mọi người có ấn tượng rất đẹp về sự dịu dàng và nét đẹp tự nhiên của bà mẹ mặc cho vết sẹo đập vào mắt nhưng cậu bé vẫn xấu hổ và giấu mình vào một góc tránh mặt mọi người.
Ở đó cậu bé được nghe mẹ mình nói chuyện với cô giáo.- Làm sao chị bị vết sẹo như vậy trên mặt? Cô giáo của cậu hỏi
Người mẹ trả lời:
- Năm ấy khi con tôi còn bé nó đang ở trong phòng; nhà của tôi bị cháy lửa bốc lên mọi người không dám vào vì lửa đã bốc cháy lên quá cao và thế là tôi chạy vào. Khi tôi chạy đén chỗ nó thì một xà nhà rơi xuống mình nó và tôi vội vàng lấy mình che nó. Tôi bị đánh ngất xỉu nhưng thật là may mắn là mọi người cũng đã vào cứu được hai mẹ con tôi.
Người mẹ chạm vào vết sẹo nhăn nhúm trên mặt và nói:" Vết sẹo này đã chữa không được nữa nhưng cho tới ngày hôm nay tôi chưa hề hối tiếc việc mình đã làm".
Đến đây cậu bé ra khỏi chỗ nấp chạy về phía mẹ mình nước mắt lưng tròng ôm chầm lấy mẹ và cảm nhận được sự hy sinh của Tình Mẫu Tử.
Kể cho con nghe mai rồi ba sẽ kể tiếp.

Chúc con ngủ ngon giấc.
                                               Thương con nhiều
                                                      Ba

More...

Thư gởi cho con

By Đoàn Ngọc Bân

                           .. ngày .... tháng ... năm..
                                    
  Con yêu dấu!
Khi con chập chững bước vào cuộc đời con đã bắt đầu thoát khỏi vòng tay của Ba Mẹ. Cánh chim non chập chững vỗ cánh bay biết bao điều con sẽ thắc mắc và sẽ hỏi "Tại sao?".
Con yêu dấu!
Xưa lúc ba còn bé xíu bà Nội của con thường kể chuyện đời xưa cho ba nghe những tưởng rằng: nghe cho vui; nhưng không đó là những bài học để khi ba vào đời vì có những việc đã xảy ra trong đời ba như những câu chuyện bà đã kể.
    
Giờ thì ba cũng kể chuyện cho con nghe nhé.
Chuyện kể rằng: Có hai người bạn thân cùng bị lạc đường trong một sa mạc. Họ cứ đi đi mãi và đến lúc bắt đầu mỏi mệt đói khát và sợ hãi họ bắt đầu tranh cãi xem đi hướng nào để thoát ra. Không kiềm chế được sự bực tức và tuyệt vọng một người đã tát vào mặt người kia. Người bị đánh rất đau nhưng không nói gì chỉ viết một dòng trên cát:"Hôm nay người bạn thân nhất đã tát tôi".
Họ lại tiếp tục đi và đến được một ốc đảo có một hồ nước lớn. Người bạn bị đánh vì vội uống nước và tắm rửa nên đã bị trượt chân và đang chìm dần. Người bạn kia vội nhảy xuống cứu anh ta lên. Khi mọi việc đã qua người bạn bị đánh lúc trước lại khắc một dòng chữ trên phiến đá:"Hôm nay người bạn thân nhất đã cứu tôi".
Người bạn đã đánh và đã cứu thật sự ngạc nhiên nên hỏi:"Tại sao khi tôi đánh cậu cậu viết lên cát còn bây giờ cậu khắc lên phiến đá".

Người bạn mỉm cười đáp:"Khi một người làm ta đau hãy viết lên cát để ngọn gió tha thứ thổi qua mang nó đi cùng. Còn khi điều tốt lành đến chúng ta hãy khắc nó trên đá như khắc kỷ niệm trong tim vậy không cơn gió nào có thể xóa đi được".

Con yêu dấu!
Ba kể chuyện cho con nghe tuy vụng về không bằng "Mẹ kể con nghe" nhưng những mong con sẽ "Học được cách viết trên cát" cho cuộc đời mình.

                                     T
hương yêu con rất nhiều
                                                      Ba

More...

Đá Quý Biểu Tượng Của 12 Tháng Trong Năm

By Đoàn Ngọc Bân


+ Tháng Giêng: Garnet - Ngọc hồng lựu

Nghe tên gọi bạn sẽ nghĩ đến loại ngọc màu đỏ? Không chỉ vậy Garnet có đủ loại màu sắc chỉ thiếu màu xanh dương. Ngoài ra còn đủ hình dáng phù hợp với thị hiếu. Người sinh tháng một đeo đúng loại ngọc bên mình ngọc sẽ dẫn đường trong đêm tối soi sáng chủ nhân hơn hẳn người khác. Người Ai cập cho rằng Garnet là thuốc giải những vết rắn cắn và ngộ độc thức ăn.
Đây là viên đá kỷ niệm 2 năm ngày cưới.

+ Tháng 2: Amethyst - Thạch anh tím
Có rất nhiều loại tím của loại ngọc này: từ tím e lệ đinh hương tím nhạt đến tím đậm ngả sang đen. Đẹp nhất là tím trầm ánh hồng. Người sinh tháng 2 mang đúng ngọc sẽ giúp chủ nhân luôn sáng suốt không phải "say rượu " cũng như "say tình " an toàn thoát khỏi sự lừa dối phản bội. Đây còn là loại thần dược chữa bệnh hói đầu làm đẹp da.
Viên đá kỷ niệm 6 năm ngày cưới.

+ Tháng 3: Aquamarine - Ngọc xanh biển
Có màu xanh tươi sáng của biển. Ngọc trợ giúp những ai lênh đênh trên biển là món quá quý giá của những cư dân lênh đênh trên biển thủy thủ hay người đi biển. Nằm mơ thấy ngọc cho thấy phải kết bạn mới. Ngoài kiến thức và tầm nhìn người sinh tháng 3 mang ngọc xanh biển còn có được tình yêu sự trìu mến.
Viên đá kỷ niệm 19 năm ngày cưới.

+ Tháng 4: Diamond - Kim cương
Loại đá cứng nhất với thần chất carbon. Mảnh vụn của các ngôi sao nước mắt của các vị thần hay ảnh chớp kết tinh đều là những hình ảnh ẩn dụ chỉ kim cương. Thời xưa chỉ có vua mới được đeo kim cương biểu tượng của sức mạnh lòng can đảm và sự bất khuất. Qua nhiều thế kỷ nó trở thành món quà tối thượng của tình yêu.
Kỷ niệm 10 năm và 60 năm ngày cưới. Chà...

+ Tháng 5: Emerald - Ngọc Lục bảo
Là nữ hoàng các loại đá và là viên đá của các nữ hoàng. Quý nhất là màu xanh thuần khiết hoặc xanh lá hơi ngã xanh dương như cả một khu vườn tươi mát. Ngọc lục báo giúp cho thị lực và trí tuệ luôn sâu sắc. Đi đường dài chúng bảo vệ chủ nhân khỏi hiểm họa. Người mang viên ngọc xanh còn có thể dự đoán tương lai do có trực giác tốt.
Viên đá kỷ niệm 20 và 35 năm ngày cưới.

+ Tháng 6: Ngọc trai
Là sản phẩm hình thành khi trai biển tiết dịch bao lấy một vật thể lạ xâm nhập. Có hiều màu từ hồng trắng đến đen. Ngoài hình tròn phổ biến còn có hình bán cầu hình giọt nước. Ngọc trai phương đồng được ví như viên đá của mặt trăng biểu tượng của tính khiêm tốn sự trong trắng và thuần khiết. Chúng còn là hình ảnh của một cuộc hôn nhân bền vững hạnh phúc.

+ Tháng 7: Ruby - Hồng ngọc
Như tên gọi là một loại đá có sắc đỏ thắm. Hồng ngọc là loại đá bền và có độ cứng chỉ sau kim cương. Những viên hồng ngọc lớn rất hiểm và đắt gấp 2-3 lần viên kim cương cùng cỡ. Lấp lánh như ánh sáng của sao hỏa hồng ngọc có thể chữa lành bệnh thật và giảng hòa cho các đôi tình nhân đang có chiến tranh.
Viên đá kỷ niệm 15 năm và 40 năm ngày cưới.

+ Tháng 8: Đá Peridot
Vẫn được ví như " Ngọc lục bảo chiều tà ". Vì dưới ánh đèn viên đá lấp lánh sắc xanh ngọc lục bảo. Peridot chính hiệu trong suốt có nhiều màu từ xanh vàng đến xanh sáng. Tượng trưng cho tài hùng biện thuyết phục peridot đựoc coi là bùa hộ mệnh và là thần dược chữa viêm xoang. Nếu cẩn trong vàng còn xua tan nổi sợ bóng đêm.
Viên đá kỉ niệm 16 năm ngày cưới.

+ Tháng 9: Sapphire
Có đủ các màu. Phổ biến nhất là có màu xanh đập. Đặc biết đá Sapphire không có màu đỏ. Loại đá này cũng rất cứng. Các cặp vợ chồng ngày xưa có một niềm tin mãnh liệt vào loại đá này. Họ tin rằng những người có tâm địa độc ác khi đeo đá Sapphire sẽ không lấp lánh.
Viên đá kỷ niệm 5 và 45 năm ngày cưới.

+ Tháng 10: Opal - Ngọc mắt mèo.
Có hơn một tá loại đá Opal rực lỡ óng ánh thay đổi sắc màu dưới những ánh sáng khác nhau. Loại phổ biến nhất có thân màu trắng nhấp nháy nhiều sắc màu của lửa. Tượng trưng cho sự hy vọng sự ngây thơ. Thời Trung cổ những cô gái tóc vàng cài đá Opal để giữ màu tóc. Còn các nhà văn cho rằng nó giúp chủ nhân trở nên vô hình khi cần.
Viên đá kỷ niệm 14 năm ngày cưới.

+ Tháng 11: Citrine
Tên gọi bắt nguồn từ một loại trái cây giống chanh. Đây là một tập hợp thạch anh có màu sắc vàng nhạt đến nâu vàng. Thịnh hành nhất là màu vàng cam bắt mắt. Người xưa dùng Citrine để phòng ngừa dịch bệnh xấu xa những ý nghĩ tội lỗi. Nó còn được dùng để chữa vết rắn cắn và nọc của các loài bò sát khác.
Viên đá kỷ niệm 13 năm ngày cưới.

+ Tháng 12: Topaz
Topaz theo tiếng Hy Lạp nghĩa là tỏa sáng mang nhiều màu sắc từ không màu đến vàng cam đỏ nâu mật xanh lá. Nhưng chỉ có Topaz xanh dương là tượng trưng cho người sinh tháng 12. Không chỉ đem lại sức mạnh Topaz còn có thể hạ hỏa người nộ khí khôi phục sự khôn ngoan chữa lành suyễn giảm mất ngủ thậm chí các nhà thần học cho rằng nó có thể giúp chủ nhân biến mất lúc nguy cấp.
Viên đá kỷ niệm 4 năm ngày cưới.

        Sưu Tầm

More...

Lara Fabian

By Đoàn Ngọc Bân

More...

Bé học đàn

By Đoàn Ngọc Bân

Buổi học đầu tiên
Với những ngón tay ngờ nghệch
Bé vẫn cố vẫn chăm
Đều đặn mấy năm liền.
      *   *
        *
Nay mười ngón tay
Đã ra chiều nhuần nhuyễn.
Uyển chuyển thong dong
Di động khắp phím đàn
      *   *
        *
Bé biết chọn hợp âm
Khi bỗng khi trầm
Sao cho giống khi xưa
Tiếng ru hời của mẹ
      *   *
        *
Trong dư âm đó
Nghe có gì lắng đọng.
Bóng hình cha
Trong những lúc đi về

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '16125' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.166.141.69' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'16125','al875ra9eao6nptasmuv83ctv3','0','Guest','0','54.166.141.69','2018-09-21 13:30:56','/news/page-4.html')